Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/17

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

PHÁP LỆNH: KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 33/2007/PL-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2007

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Pháp lệnh này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là cơ quan nhà nước ở trung ương); Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cơ quan cấp tỉnh); cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan trung ương của tổ chức)..

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:39|Tải về:0|Số trang:17

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: