/17

PHÁP LỆNH: KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 33/2007/PL-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2007

Upload: MitBe.dokovn|Ngày: 09/01/2014|Lượt xem: 215|Tải về: 0

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Pháp lệnh này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan t

[Ẩn quảng cáo]