/8

Pháp lệnh về Thuế Nhà, Đất

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 284|Tải về: 1

THUẾ NHÀ, ĐẤTĐể tăng cường quản lý Nhà nước đối với việc xây dựng và sử dụng nhà ở, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng đất tiết kiệm phù hợp với Luật đất đai, động viên sự đóng góp của chủ sở hữu nhà và người sử dụng nhà, đất vào ngân sách Nhà nước;Căn cứ vào Điều 80 và Điều 91 của Hiến pháp nước

[Ẩn quảng cáo]