Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phát biểu khai mạc, bế mạc HN CBCC

Lượt xem:1515|Tải về:8|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ CBCC NĂM HỌC 2011-2012 Kính thưa: - Quý vị đại biểu khách quý! - Thưa toàn thể Hội nghị. Năm học 2011-2012 đã thực hiện được gần 2 tháng, đây cũng là năm học tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động “Hai không”, đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong công tác quản lí và giảng dạy của nhà trường. Tăng cường các giải pháp, biện pháp cụ thể sát với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương để tiếp tục giảm...