/6

Phát biểu khai mạc, bế mạc HN CBCC

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2087|Tải về: 10

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ CBCC NĂM HỌC 2011-2012 Kính thưa: - Quý vị đại biểu khách quý! - Thưa toàn thể Hội nghị. Năm học 2011-2012 đã thực hiện được gần 2 tháng, đây cũng là năm học tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

[Ẩn quảng cáo]