/1

Phep Chia Da Thuc

Upload: PhungXaLung.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 419|Tải về: 1

Phép chia đa thức Kiến thức cần nhớ Muốn chia đia thức A cho đơn thức B, ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau Người ta chứng minh được rằng, với hai đa thức tuỳ ý A và B của một biến (B0), tồn tại hai đa thức duy nhất Q và R sao cho A = B.Q + R R = 0 hoặc bậc của R thấp hơn

[Ẩn quảng cáo]