/38

Phép nhân phân thức đại số- Đại 8

Upload: LiGiangLi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 198|Tải về: 2

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ CỤM 3 NĂM HỌC : 2007-2008 NHIỆT LIỆTCHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ CỤM 3 NĂM HỌC: 2007 - 2008 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8 Quy tắc : Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau Tổng quát : Bài 2 . Cho hai phân thức : và Cũng làm như nhân hai phân số , hãy nhân tử với tử và mẫu với mẫu của hai phân thức này để được một phân thức . Bài 2: Lời giải Đặt phép tính nhân Nhân tử với tử và mẫu với mẫu Viết : x2 - 25 = (x - 5)(x+5) Rút gọn Tiết 57 CỘNG, TRỪ ĐA THỨC Muốn nhân hai phân thức , ta nhân các tử thức với nhau , các mẫu thức với nhau : Ví dụ : Thực hiện phép nhân phân thức : Ví dụ : Thực hiện phép nhân phân thức : Lời giải Viết : Phân tích tử và mẫu thành nhân tử Viết : x2 + 4x + 4= (x + 2)2 Rút gọn Gợi ý Rút gọn Gợi ý Viết : 1 - x = - (x - 1) Viết : 1 - x = - (x - 1) Rút gọn Đưa dấu " - " lên trên tử Bài tập : Thực hiện phép tính Nhân tử với tử và mẫu với mẫu Rút gọn Cách 2.( Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp) a) Giao hoán b) Kết hợp c) Phân phối đối với phép cộng Bài tập : Thực hiện phép tính sau bằng hai cách ( dùng và không dùng tính chất phân phối ) Cách 1. ( Sử dụng tính chất phân phối ) Cách 2 . (Thực hiện trong ngoặc trước , ngoài ngoặc sau ) Em hãy cho biết qua bài học này chúng ta đã được tìm hiểu những kiến thức gì ? Muốn nhân hai phân thức , ta nhân các tử với nhau , nhân các mẫu với nhau Bài tập Bài tập 38a ( SGK - 52 ) Thực hiện các phép tính : a) Lời giải Gợi ý Lời giải Bài tập 39a ( SGK - 52 ) Thực hiện các phép tính sau ( chú ý về dấu ) a) Phân tích tử và mẫu thành nhân tử Bài tập 41 (SGK - 53) Đố : Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép nhân dưới đây những phân thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1 . Gợi ý : Bài tập 41 (SGK - 53) 5. Hướng dẫn học bài ở nhà 5. Hướng dẫn học bài ở nhà HD làm bài 40 (SGK - 53) Cách 1. ( Sử dụng tính chất phân phối ) 5. Hướng dẫn học bài ở nhà Cách 2. Thực hiện theo thứ tự phép tính ( trong ngoặc trước , ngoài ngoặc sau ) Bài tập nâng cao 1) Tính 2) Rút gọn biểu thức 3) Thực hiện phép tính Gợi ý - Dùng hằng đẳng thức - Phân tích tử và mẫu thành nhân tử - Rút gọn TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM