Phep tru trong pham vi 10

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 427|Tải về: 0

Giáo viên: Leâ Thò Dieäu LieânPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỐNG NHẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LỘCGIÁO ÁN ĐIỆN TỬMôn: Toán - Lớp 3Bài : CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ Nội dungGiới thiệu Mục tiêuHoạt động 1:Hoạt động 2: THỰC HÀNHHoạt động 3: củng cố Dặn dòMục tiêu:- Giúp học sinh nhận biết được các số có bốn chữ số (c

Giáo viên: Leâ Thò Dieäu Lieân
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỐNG NHẤT
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LỘC
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
Môn: Toán - Lớp 3
Bài : CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
Nội dung
Giới thiệu
Mục tiêu
Hoạt động 1:
Hoạt động 2: THỰC HÀNH
Hoạt động 3: củng cố
Dặn dò
Mục tiêu:
- Giúp học sinh nhận biết được các số có bốn chữ số (các chữ số đều khác 0).
- Nắm được cấu tạo thập phân của các số có bốn chữ số: Gồm các nghìn, các trăm, các chục, các đơn vị.
- Biết đọc viết các số có bốn chữ số.
- Bước đầu nhận ra thứ tự các số có bốn chữ số trong một nhóm các số có bốn chữ số.

BÀI HÁT: ĐỘI KÈN TÍ HON


KhỞI ĐỘNG
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Số 356
Chữ số 3 trong số trên thuộc hàng nào?
BÀI CŨ
Đ
Đ
A/ Hàng đơn vị
B/ Hàng chục
C/ Hàng trăm
Hoạt động 1: Hình thaønh soá coù 4 chöõ soá
Mục tiêu:
Từ hình ảnh trực quan hướng dẫn HS quan sát, rút ra soá 4 chöõ soá.
Hoạt động 1 : Hình thành số có 4 chữ số
Đ
1000
100
100
100
100
10
10
1
1
1
1
1
1
1
Nghæ giöõa tieát
Hoạt động 2: THỰC HÀNH
Học sinh biết tính trừ trong phạm vi 10
Biết so sánh các số
Nhìn tranh viết phép tính thích hợp
1. Tính
2
3
4
6
7
5
a)
Họat động 2 : Thực hành
Đ
b)
9 + 1 = .
1 + 9 = .
10 - 1 = .
10 - 9 = .
8 + 2 = .
2 + 8 = .
10 - 2 = .
10 - 8 = .
10
10
9
1
10
10
8
2
Họat động 2 : Thực hành
1. Tính
Đ
10
6
3
8
1
0
10
1
9
2
7
4
5
5
6
3
8
9
2
7
4
2. Số ?
Họat động 2 : Thực hành
Đ

=
=
3.
Họat động 2 : Thực hành
Đ
4. Viết phép tính thích hợp
10
-
8
=
2
Đ
6
7
8
. - 3 = 5
10 - . = 4
7 + . = 10
6
5
4
2
3
4
Họat động 3: Củng cố
Điền số thích hợp
vào dấu ba chấm
Đ
Dặn dò:
Chuẩn bị bài: "Luyện tập"
Chúc các em luôn chăm ngoan và học giỏi
[Ẩn quảng cáo]