/16

PHIEU BAI ON TAP LOP 4

Upload: QuocTanViet.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 371|Tải về: 1

TUầN 2 I- Môn Toán: Chiều Thứ ba Bài 1: Ghi lại cách đọc các số sau: 954 760 ; 100 007 ; 765 006 ; 356 789 ; 450 300 ; 405 030 ; 400 503. Bài 2: Viết các số sau: a) Bốn trăm linh năm nghìn không trăm ba mươi b) Hai trăm mười bảy nghìn. c) Một trăm chín mươi tám nghìn bốn trăm c

[Ẩn quảng cáo]