/16

PHIEU BAI ON TAP LOP 4

Upload: QuocTanViet.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 154|Tải về: 1

TUầN 2 I- Môn Toán: Chiều Thứ ba Bài 1: Ghi lại cách đọc các số sau: 954 760 ; 100 007 ; 765 006 ; 356 789 ; 450 300 ; 405 030 ; 400 503. Bài 2: Viết các số sau: a) Bốn trăm linh năm nghìn không trăm ba mươi b) Hai trăm mười bảy nghìn. c) Một trăm chín mươi tám nghìn bốn trăm chín mươi bảy. d) Một trăm nghìn hai trăm. e) Sáu trăm nghìn không trăm linh năm. Bài 3: Xếp các số theo thứ tự: a-Từ lớn đến bé: 89 097 ; 105 579 ; 193 570 ; 235 746 ; 90 000 ; 235 764 b-Từ bé đến lớn: 953 678 ; 953 701 ; 973 005 ; 987 756 ; 987 765. Bài 4: Viết các số sau thành tổng theo mẫu: 450 731 = 400 000 + 50 000 + 700 + 30 + 1 678 987 ; 500 345 ; 123 456 ; 708 900 Bài 5: Viết các số có sáu chữ số, biết tổng các chữ số của nó là 48, và khi viết các chữ số của nó theo thứ tự ngược lại thì số đó không thay đổi. Chiều Thứ năm Bài 1: Điền dấu >, 9999 10 000 324 7654567 862 663 663 987 987 213 ….. 987 21 729 999 …...730 001 500 000 ……. 499 999 Bài 2: Tìm số lớn nhất và số bé nhất trong các số sau: 89 876 ; 651 321 ; 499 873 ; 499 099 Bài 3: Tìm tổng của số lớn nhất có 6 chữ số và số bé nhất có 5 chữ số Bài 4: Nêu giá trị chữ số 5 trong mỗi số sau: 715 638 ; 517 638 ; 186 500 Bài 5: Viết số gồm: a)6 triệu,8 trăm nghìn, 1 trăm, 5 chục và 4 đơn vị b) 12 nghìn, 7 trăm và chuc c) 5 trăm nghìn, 4 chục nghìn, và 3 đơn vị d) 8 trăm nghìn, 9 nghìn và 32 đơn vị. Bài 6: a) Viết các số có sáu chữ số và có tổng các chữ số bằng 3. b) Sắp xếp các số viết được theo thứ tự lớn dần. II- Môn tiếng việt: Chiều Thứ năm Bài 1: Chị Nhà Trò có hoàn cảnh khó khăn như thế nào ? a- Chị Nhà Trò người bự những phấn, ăn mặc đỏm dáng. b- Chị Nhà Trò người ốm yếu, nghèo túng, thiếu ăn rất đáng thương. c- Chị Nhà Trò đang lúc ốm yếu, mồ côi mẹ, phải chạy ăn từng bữa, lại bị bọn nhện ức hiếp. Bài 2: Bài Dế Mèn bênh vức kẻ yếu (tiếp theo) kể về điều gì? a- Dế Mèn phá trận địa mai phục của bọn nhện b- Bọn nhện chống cự quyết liệt với Dế Mèn c- Dế Mèn vừa dùng oai dùng lời lẽ thuyết phục để bọn nhện bỏ ý định ức hiếp Nhà Trò Bài 3: Dế Mèn đã làm gì khiến bọn nhện phải sợ ? a- Quát hỏi tên cầm đầu bọn nhện. b- Phóng càng đạp phanh phách để ra oai. c- Cả hai hành động trên. Bài 4: Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà ? a- Vì truyện cổ nước nhà có bà tiên, ông phật. b- Vì truyện cổ nước nhà không có cảnh đánh nhau hung hãn. c- Vì truyện cổ nước nhà truyền cho con cháu những lời dạy quý báu về lòng nhân hậu, về sự công bằng, trí thông minh, tin vào điều thiện, ghét cá