/38

PHIEU BAI TAP TOAN- TIENG VIET ( lop 3)

Upload: DauVanTram.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 294|Tải về: 5

Tuần 1 Tiếng việt I. Chính tả: 2điểm Điền vào chỗ trống ch hay tr - ….. lại - …..trung - …...con - …..củi II. Luyện từ và câu Bài 1( 2điểm): Tìm từ chỉ sự vật trong các câu sau: Cánh đồng trong đẹp như một tấm thảm khổng lồ. Mấy con chim chìa vôi bay lên bay xuống hót ríu rít. Bài 2( 2điểm): Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu sau. Cánh đồng trông đẹp như một tấm thảm Khi cá vàng khẽ uốn lưng thì đuôi xoè rộng ra như một dải lụa màu da cam còn khoan thai uốn lượn mãi. Bài 3( 3điểm): Các sự vật trong tùng cặp so sánh ở bài 2 có điểm nào giống nhau? Toán Bài 1( 2điểm): Đặt tính rồi tính 246+ 348 257+ 129 568 + 125 369 + 215 Bài 2 ( 2điểm) : Tìm m m + 356 + 125 = 671 456 + 129 + m = 781 Bài 3( 2điểm): Tìm một số biết lấy số đó trừ đi 124 rồi trừ tiếp 348 ta được số liền trước số 1000. Bài 4( 2điểm) Thư viện của nhà trường có 127 quyển truyện tranh như vậy số truyện tranh nhiều hơn truyện khoa học là 21 quyển. Hỏi: Trong thư vịên có bao nhiêu quyển truyện khoa học? Thư viện có bao nhiêu quyển sách cả 2 loại? Bài 5( 1điểm: Cho các số 456, 42, 498 và các dấu phép tính +, -, =. Hãy viết tất cả các phép tính đúng. Tuần 8 Tiếng việt I. Chính tả: Điền vào chỗ trống l hay n - nghèo …àn – phàn ….àn - …ồng …àn - …an man II. Luyện từ và câu Bài 1( 3điểm) : Tìm những hình ảnh so sánh trong đoạn văn sau: Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng. Những lá ngô trổ ra mạnh mẽ, nõn nà. Trên ngon, một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên. Bài 2( 2điểm): Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm Lan là đội viên câu lạc bộ bơi lội. Buổi chiều, Lan giúp mẹ nấu cơm. Bài 3( 3điểm): Cho các tiếng thợ, nhà, viên. Hãy thêm vào trước hoặc sau các tiếng trên đển tạo thành các từ chỉ người lao động. ví dụ: thợ mộc III. Tập làm văn: Hãy kể lại buổi đầu tiên đi học của em Toán Bài 1( 2điểm): Đặt tính rồi tính 25 : 3 37 : 5 45: 7 33 : 4 Bài 2( 2điểm): Điền vào chỗ chấm 1/4 của 44kg = ……..kg 1/4 của 84 cm = ……..cm 1/3 của 36 dm = ……dm 1/9 của 63 l = …….l Bài 3( 2điểm): Viết thêm số 9 vào bên phải một số tự nhiên ta được số mới hơn số cũ 279 đơn vị. Tìm số tự nhiên đó. Bài 4( 3điểm): Có 2 bao gạo. Bao thứ nhất nặng 10kg. Bao thứ hai nặng gấp 3 lần bao thứ nhất. Hỏi cả 2 bao nặng bao nhiêu kg? Bài 5( 1