/38

PHIEU BAI TAP TOAN- TIENG VIET ( lop 3)

Upload: DauVanTram.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 783|Tải về: 10

Tuần 1 Tiếng việt I. Chính tả: 2điểm Điền vào chỗ trống ch hay tr - ….. lại - …..trung - …...con - …..củi II. Luyện từ và câu Bài 1( 2điểm): Tìm từ chỉ sự vật trong các câu sau: Cánh đồng trong đẹp như một tấm thảm khổng lồ. Mấy con chim chìa vôi bay lên bay xuống hót ríu rít. Bà

[Ẩn quảng cáo]