/2

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức( Mẫu 4a)

Upload: AnhDung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1604|Tải về: 9

Mẫu 4a – BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ – BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụCơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC:..... Số hiệu cán bộ, công chức..... Cơ quan, đơn vị có sử dụng CBCC:..... PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC (T

[Ẩn quảng cáo]