Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phiếu chấm điểm THCS

Lượt xem:508|Tải về:2|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

TRƯỜNG THCS PHIẾU CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ..... NĂM HỌC 2011-2012 Danh hiệu đăng ký:..... NỘI DUNG ĐÁNH GIÁĐIỂM QUI ĐỊNHĐIỂM TỰ CHẤMĐIỂM KIỂM TRATiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu, kế hoạch đào tạo. 1. Thực hiện kế hoạch phát triển, duy trì sĩ số và phổ cập THCS.2. Thực hiện đúng, đủ và có chất lượng chương trình, nội dung dạy học.3. Thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt tập thể và hoạt động ngoài giờ; gắn hoạt động của nhà trường với mục phát tiển kinh tế-xã hội của địa phương.4. Giáo viên của trường thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn; viết và áp dụng SKKN đạt hiệu quả; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và giáo dục học sinh.5. Có biện pháp để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém đạt hiệu quả; đồng đội...