Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phiếu đánh giá công chức 2009

Lượt xem:322|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng giáo dục Quảng Ninh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamTrường THCS Hiền Ninh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- ---------------------------phiếu đánh giá viên chức hàng nămNăm học 2008-2009I. phần trích ngang lý lịch:Họ và tên: .....Ngày sinh:.....Chức danh..... Mã số: ..... Ngạch bậc lương:.....Đơn vị công tác: Trường THCS Hiền NinhNhiệm vụ được phân công:- .....- .....- .....Tự nhận xét kết quả công tác tu dưỡng rèn luyện (Theo điều 6 quy chế đánh giá công chức1. Việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.* Ưu điểm:- .....- .....- .....* Nhược điểm:- .....2. Kết quả công tác* Ưu điểm:- .....- .....- .....- .....* Nhược điểm:- .....- .....3. Tinh thần kỷ luật:* Ưu điểm:- .....- .....- .....* Nhược điểm:- .....- .....4. Tinh thần phối hợp công tác:* Ưu điểm:- .....- .....- .....* Nhược điểm:- .....5. Tính trung thực trong công tác: * Ưu điểm:- .....- .....- .....* Nhược điểm:- .....6. Lối sống đạo...