/3

Phiếu đánh giá công chức 2009

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 502|Tải về: 1

Phòng giáo dục Quảng Ninh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamTrường THCS Hiền Ninh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- ---------------------------phiếu đánh giá viên chức hàng nămNăm học 2008-2009I. phần trích ngang lý lịch:Họ và tên: .....Ngày sinh:.....Chức danh..... Mã số: ..... Ngạc

[Ẩn quảng cáo]