/2

Phieu danh gia cong chuc hang nam

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 923|Tải về: 1

Phòng gd ngọc lặc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường tHcs ..... Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPhiếu đánh giá công chức hàng nămNăm 2011Họ và tên công chức: ..... Mã ngạch ....., Bậc ....., Hệ số lương .....Chức vụ : Giáo viênĐơn vị công tác : Trường THCS Thuý Sơn - Ngọc LặcI) Tự nhận xét kết quả

[Ẩn quảng cáo]