/2

Phieu danh gia cong chuc hang nam

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 475|Tải về: 1

Phòng gd ngọc lặc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường tHcs ..... Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPhiếu đánh giá công chức hàng nămNăm 2011Họ và tên công chức: ..... Mã ngạch ....., Bậc ....., Hệ số lương .....Chức vụ : Giáo viênĐơn vị công tác : Trường THCS Thuý Sơn - Ngọc LặcI) Tự nhận xét kết quả công tác tu dưỡng rèn luyện:1) Chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước: Luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước .2) Kết quả công tác :Bản thân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao .3) Tinh thần kỷ luật :Với cương vị là một giáo viên của nhà trường . Tôi luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, có tinh thần kỷ luật tốt trong công tác. 4) Tinh thần phối hợp trong công tác :Trong mọi hoạt động, công tác bản thân luôn phối, kết hợp...