/4

Phiếu đánh giá giờ dạy

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 412|Tải về: 5

Phiếu đánh giá , xếp loại giờ dạy ở bậc trung họcNgười dạy :....., Người dự giờ , đánh giá xếp loại : .....Tên bài dạy : ....., Môn :....., Tiết (PPCT): .....Ngày dạy :....., Đơn vị :.....Các mặtCác yêu cầuĐiểm01212345Nội dung1Chính xác , khoa học ( khoa học bộ môn và quan điểm , tư tưởng , lập trường chính trị )2Bảo đảm tính hệ thống , đủ nội dung , làm rõ được trọng tâm3Liên hệ với thực tế (nếu có) , có tính giáo dụcPhương pháp4Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn , với nội dung kiểu bài lên lớp5Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt đọng dạy và họcPhương tiện6Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiên , thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp7Trình bày bài giảng hợp lí , chữ viết , hình vẽ , lời nói rõ ràng ,...