Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phiếu đánh giá giờ dạy của THCS

Lượt xem:683|Tải về:4|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN BẬC TRUNG HỌCNgười đánh giá:…………………………….. Chức vụ:………………………………………Người đánh giá:…………………………….. Chức vụ:………………………………………Người dạy:……………………………………Môn:………….Trường:………………………Tên bài dạy:…………………………………..Lớp:…………..Ngày dạy:……………………Các mặtCác yêu cầuXếp loại và điểmYếu kém0 – 0,5Trung bình1Khá, giỏi 1,5 – 2Nội dung1Chính xác, khoa học,(khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng; lập trường chính trị).2Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm.3Liên hệ với thực tế (nếu có); có tính giáo dục. Phương pháp4Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp. 5Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học.Phương tiện6Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.7Trình bày hợp lý, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lý.Tổ chức8thực hiên linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời...