/4

Phiếu đánh giá kết quả dạy học

Upload: HuynhVanThinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 410|Tải về: 0

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP GIẢNG DẠY Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Khoa: Tên trường thực tập: Lớp: Tên bài: Tiết: Ngày dạy: I/ PHẦN GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN Ghi chép diễn biến bài giảng Nhận xét   II/ ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY Các mặt Các yêu cầu Điểm  Nội dung

[Ẩn quảng cáo]