Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phiếu đánh giá kết quả dạy học

Lượt xem:182|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP GIẢNG DẠY Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Khoa: Tên trường thực tập: Lớp: Tên bài: Tiết: Ngày dạy: I/ PHẦN GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN Ghi chép diễn biến bài giảng Nhận xét  II/ ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY Các mặt Các yêu cầu Điểm Nội dung Chính xác khoa học (khoa học bộ môn và quan diểm tư tưởng: lập trường chính trị)  Đảm bảo tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm  Liên hệ thực tế(nếu có); có tính giáo dục  Phương pháp Sử dụng phương pháp phù hợp vói đặc trưng bộ môn, với nội dung bài giảng  Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học  Phương tiện Trình bày bảng hợp lí, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng,chuẩn mực, giáo án hợp lí  Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung bài giảng  Tổ chức Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của điều kiện bài giảng, với các đối tượng học sinh khác nhau  Thực hiện linh hoạt các khâu trên lớp, phân phối thời gian hợp lí với các phần các khâu  Kết quả Đa số học sinh hiểu bài, nắm vũng trọng tâm, biết vân dụng kiến thức   Tổng  Tổng điểm tiết dạy: Giáo viên hướng dẫn (họ, tên và chữ kí) III/ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Lớp: Tên bài: Tiết: Ngày dạy: Số người có mặt: Số người vắng mặt: Số nghỉ có phép: Số nghỉ không phép: Môn học Nhận xét của giáo viên Trình độ kiểm tra Bài cũ  Bài mới   IV/ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Chương trình học Mục tiêu Nhận xét về quá trình học Thái độ học tập của học sinh