/14

phiếu đánh giá tiết dạy giáo viên mầm non

Upload: ThaibHaam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1903|Tải về: 7

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN MẦM NONHọ và tên: ……………………………………………………………………………….Đơn vị: …………………………………………………………………………………..Tên tiết dạy hoặc hoạt động:……………………………………………………………..Độ tuổi của trẻ: 3 tuổi…….; 4 tuổi ………5 tuổi………HS………/ Lớp….....Họ và tên người đánh giá:1/ …………………………………..đơn vị …………………………...chức vụ………..2/ ……………………………………Đơn vị…………………………..chức vụ………...3/…………………………………….Đơn vị…………………………..chức vụ………...Đánh giá tiết dạy và hoạt động:Chuẩn bị cho tiết dạy:……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nội dung tiết dạy: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….Phương pháp đã thực hiện:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kết quả trên trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Xếp loại chung:……………………...Chữ ký của giáo viên Ngày …….tháng………năm 2012 Người đánh giá.Diễn biến nội dung hoạt động hoặc tiết dạyNhận xétCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚCBIÊN BẢNV/v kiểm tra hồ sơ CB. GV mầm nonNgày …….tháng……năm 201 Tại trường…………………………….Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ.Họ tên giáo viên:……………………………………………năm vào ngành……………Dạy lớp mẫu giáo:………………………thuộc phân hiệu……………………………….TÊN CÁC LOẠI SỔNHẬN XÉT XẾP LOẠI:………………………Chữ ký của giáo viên Người kiểm tra TRƯỜNG MG HOA HUỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đoàn...