Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phiếu đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 1 (KĐCL)

Lượt xem:1253|Tải về:2|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Cơ quan chủ quản: Phòng GDĐT Vĩnh CửuTrường TH Sông MâyNguyễn Thị ThắmPHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 3: Chương trình và các hoạt động giáo dụcTiêu chí 1: Nhà trường thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục và có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; tổ chức hiệu quả các hoạt động dự giờ, thăm lớp, phong trào hội giảng trong giáo viên để cải tiến phương pháp dạy học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tập thể.a) Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục và có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:Mô tả hiện trạng: Nhà trường thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục , có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo [H3.3.01.01], kế hoạch Hoạt động...