/5

Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học

Upload: ThaibHaam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3189|Tải về: 31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOPHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠIGIÁO VIÊN TIỂU HỌC(Kèm theo công văn số 10 358 ngày 28 /9/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Năm học:…………… THÔNG TIN CHUNG1. Họ và tên giáo viên:…………………………….....……..... Mã số (1) 2. Dạy học lớp:……….. Trường:……………………………..………Mã số (2)3. Ngày sinh: Nam Nữ4

[Ẩn quảng cáo]