Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học

Lượt xem:2547|Tải về:27|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOPHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠIGIÁO VIÊN TIỂU HỌC(Kèm theo công văn số 10 358 ngày 28 /9/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Năm học:…………… THÔNG TIN CHUNG1. Họ và tên giáo viên:…………………………….....……..... Mã số (1) 2. Dạy học lớp:……….. Trường:……………………………..………Mã số (2)3. Ngày sinh: Nam Nữ4. Năm vào nghề: Số năm dạy học ở tiểu học 5. Giáo viên dạy 1 môn: Âm nhạc Mĩ thuật Thể dục Tin học Ngoại ngữ 6. Giáo viên chủ nhiệm lớp Tổng phụ trách Đội KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠIA. ĐÁNH GIÁ TỪNG LĨNH VỰC (Ghi điểm dựa trên các minh chứng) ( Điểm tối đa của các tiêu chí GV- TKT)Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sốngYêu cầuTiêu chíTự đánh giáTổ chuyên mônHiệu trưởngGhi chúĐiểm ĐiểmĐiểm 1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và...