/3

Phiêu đánh giá xếp loại giờ dạy

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 394|Tải về: 1

TRƯỜNG THCS THCS VĂN TRỖITỔ: .....CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ Thứ .....Ngày ..... Tháng ..... Năm 200Giáo viên dạy: .....Môn: ..... :..... Tiết trình: ..... : ……………………………………………….....bài: ……………………………………………………………………………………………………………………...……….....Giáo viên dự: 1.Tiêu chuẩn đánh giá:Các mặtYêu cầuĐạt điểmĐiểm tối đadung1Chính xác khoa học2 điểm2Đảm bảo tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm2 điểm3liên hệ thực tế ( nếu có); có tính giáo dục2 điểmpháp4Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn với nội dung của kiểu bài2 điểm5Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học2 điểmtiện6Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện , thiết bị dạy học 2 điểm7Trình bày bảng hợp lí, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lí2 điểmchức8Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp,phân phối thời gian hợp lý ở các phần,...