/3

Phiêu đánh giá xếp loại giờ dạy

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 656|Tải về: 1

TRƯỜNG THCS THCS VĂN TRỖITỔ: .....CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ Thứ .....Ngày ..... Tháng ..... Năm 200Giáo viên dạy: .....Môn: ..... :..... Tiết trình: ..... : ……………………………………………….....bài: ……………………………………………………………………………………………………………………...……

[Ẩn quảng cáo]