/3

Phiếu dự giờ( theo CV 10358 của BGD)

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 926|Tải về: 4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOPHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY Ở CẤP TIỂU HỌC(Kèm theo công văn số : 10358/BGDĐT-GDTH ngày 28/9/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)Họ, tên người dạy :……………………………………………………Ngày dạy :………………………..Tên bài dạy :……………………………………………………………………………………………..Môn : ……………………………….. Lớp :……..... Thời gian ………………………… Trường Tiểu học : Hứa Tạo -Huyện : Đại Lộc . -Tỉnh : Quảng Nam .Các lĩnh vựcTiêu chíĐiểm tối đaĐiểm đánh giáI.KIẾN THỨC(5 Điểm)1.1. Xác định được vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức và kỹ năng, nội dung cơ bản, trọng tâm của bài dạy.1.2. Giảng dạy kiến thức cơ bản chính xác, có hệ thống.1.3. Nội dung dạy học đảm bảo giáo dục toàn diện (về thái độ, tình cảm, thẩm mĩ).1.4. Khai thác nội dung dạy học nhằm phát triển năng lực học tập của học sinh.1.5. Nội dung dạy học phù hợp tâm lí lứa tuổi, tác động tới các đối tượng, kể cả học sinh khuyết tật, học sinh...