/3

Phiếu dự giờ( theo CV 10358 của BGD)

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1449|Tải về: 6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOPHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY Ở CẤP TIỂU HỌC(Kèm theo công văn số : 10358/BGDĐT-GDTH ngày 28/9/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)Họ, tên người dạy :……………………………………………………Ngày dạy :………………………..Tên bài dạy :……………………………………………………………………………………………..Môn : ……………………………….. Lớp :……..... Thời gian ………

[Ẩn quảng cáo]