/1

Phieu nhan xet dang vien noi cu tru

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 540|Tải về: 0

ĐẢNG UỶ XÃ QUỲNH HỒNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ THÔN: ………Quỳnh Hồng, ngày…….. tháng 5 năm 2009PHIẾU NHẬN XÉT Đảng viên sinh hoạt và công tác nơi cư trú Kính gửi: Chi uỷ chi bộ Trường Tiểu học Quỳnh Hồng Chi uỷ Chi bộ thôn ……………… thuộc Đảng bộ xã Quỳnh HồngNhận xét đồng chí: ……………………………………………………………………………....Nơi công tác: Trường Tiểu học Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu.Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………...1. Ưu điểm:- Việc chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước: …………………………………………………………………………….....…………………- Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...- Quan hệ cá nhân và gia đình với nhân dân nơi cư trú: …………….....…….…………….2. Khuyết điểm:- Việc chấp hành đường lối, chủ trương chính sách:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Về thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Về quan hệ gia đình và giáo dục con cái:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Kết luận:Bản thân: …………………………………………………………………………………………..Gia...