Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

PHIEU NHAN XET NOI CU TRU

Lượt xem:604|Tải về:1|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD-ĐT ĐƠN DƯƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠ RÒNPHIẾU NHẬN XÉTVề trách nhiệm của cán bộ, đảng viên , công chức, chiên sĩ lực lượng vũ trang đối với địa bàn dân cư nơi cư trúThực hiện nội dung quy định 535/QĐ-TU của Tỉnh Lâm Đồng.Đề nghị các đồng chí nhận xét về trách nhiệm đối với địa bàn dân cư nơi cư trú đối với đồng chí ……………………………………………chức vụ…………………….Thuộc đơn vị : Trường tiểu học Tu Tra về những nội dung sau:SttNội dung nhân xét(Nội dung này thống nhất gữa xã, phường,thị trấn, khu phố)TốtKháT.BìnhYếu1Tham gia sinh hoạt tổ khu phố, dân phố, thôn2Vận động, thuyết phục giáo dục gia đình gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách ,nghi quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Chấp hành quy định, quy chế quy ước thực hiện nghĩa vụ công dân ở địa phương khu dân cư.3Thực hiện các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc,...