Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phiếu sinh hoạt hè

Lượt xem:852|Tải về:6|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH Yên bình, ngày 30 tháng 5 năm 2009LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS XÃ PHÚC ANPHIẾU GIỚI THIỆU SINH HOẠT HÈKính gửi: BCH Đoàn xã Phúc AnThực hiện công văn số 14 CV/HĐĐ ngày 27 tháng 4 năm 2009 của HĐĐ huyện Yên Bình v/v triển khai hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2009. Liên đội trường THCS xã Phúc An gới thiệu:Em:……………………………………………… Lớp:…………………………………..Con ông (bà):………………………………………………………………………………Thôn:……………………………………………………………………………………….Xã Phúc An – Yên Bình – Yên BáiKết quả năm học: Học lực:………………………….. Hạnh kiểm:………………………...Về tham gia sinh hoạt tại thôn:……………………… Xã Phúc An – Yên Bình – Yên BáiTừ ngày 1/6/2009 đến ngày 1/8/2009Đề nghị BCH Đoàn xã Phúc An quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ và thông báo kết quả với Liên đội trường.Phúc An, ngày 30 tháng 5 năm 2009TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI HOÀNG LONG HUYỀNNHẬN XÉT KẾT QUẢKính gửi Liên đội trường:……………………………………………………………BCH Đoàn Xã:……………………………………………………………………………...Xác nhận em:……………………………………………….. về tham gia sinh hoạt tại địa phương từ...