/9

Phieu tham hoi doan vien

Upload: LeThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1422|Tải về: 4

CĐCS TRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Mẫu số : 42 - TLĐTổ công đoàn Đá Chồng Phiếu số: 01PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊNHọ tên người đi thăm hỏi : Nguyễn Thị Kim Ánh Họ tên người được thăm hỏi : Danh Đen Nội dung thăm hỏi : Viếng tang Số tiền : 200.000đ (Viết bằng chữ : Hai trăm nghìn đồng )TM.Công đoàn cơ sở PHÓ CHỦ

[Ẩn quảng cáo]