/9

Phieu tham hoi doan vien

Upload: LeThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 935|Tải về: 3

CĐCS TRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Mẫu số : 42 - TLĐTổ công đoàn Đá Chồng Phiếu số: 01PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊNHọ tên người đi thăm hỏi : Nguyễn Thị Kim Ánh Họ tên người được thăm hỏi : Danh Đen Nội dung thăm hỏi : Viếng tang Số tiền : 200.000đ (Viết bằng chữ : Hai trăm nghìn đồng )TM.Công đoàn cơ sở PHÓ CHỦ TỊCH(duyệt)Lâm Đạo ChươngBãi Thơm, ngày 20 tháng 03 năm 2011TM. Tổ công đoàn Tổ trưởng Nguyễn Thị Kim ÁnhCĐCS TRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Mẫu số : 42 - TLĐTổ công đoàn Đá Chồng Phiếu số: 02PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊNHọ tên người đi thăm hỏi : Nguyễn Thị Kim Ánh Họ tên người được thăm hỏi : Danh Đen Nội dung thăm hỏi : Thăm hỏi tết dân tộc Khơ me Số tiền : 200.000đ (Viết bằng chữ : Hai trăm nghìn đồng )TM.Công đoàn cơ sở PHÓ CHỦ TỊCH(duyệt)Lâm Đạo ChươngBãi Thơm, ngày...