Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

phiếu thăm hỏi đoàn viên ốm đau

CĐ Trường THCS Hợp tiếnPhiếu thăm hỏi đoàn viênHọ và tên người thăm hỏi: Vũ Thị Thanh HuếChức vụ công tác: Tổ trưởng tổ KHXH- Công Đoàn trường THCS Hợp TiếnHọ và tên người được thăm hỏi: Đỗ Thị Hiếu- công đoàn viên trường THCS Hợp Tiến.Lí do thăm hỏi: Bị xuất huyết dạ dày cấp phải nằm viện Nam Sách.Số tiền: 100.000đ(Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng chẵn) Ngày 13/12/2011.TM.BCHCĐCS TM.Tổ Công đoàn Chủ tịch: Vương Thị Thu Vũ Thị Thanh Huế CĐ Trường THCS Hợp tiếnPhiếu thăm hỏi đoàn viênHọ và tên người thăm hỏi: Vũ Thị Thanh HuếChức vụ công tác: Tổ trưởng tổ KHXH- Công Đoàn trường THCS Hợp TiếnHọ và tên người được thăm hỏi: Đinh Thị Khánh Huyền - công đoàn viên trường THCS Hợp Tiến.Lí do thăm hỏi: Bị xuất huyết dạ dày cấp phải nằm viện Hải Dương.Số tiền: 100.000đ(Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng chẵn) Ngày /01/2012.TM.BCHCĐCS TM.Tổ Công đoàn Chủ...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:564|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: