/2

phiếu thăm hỏi đoàn viên ốm đau

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 868|Tải về: 0

CĐ Trường THCS Hợp tiếnPhiếu thăm hỏi đoàn viênHọ và tên người thăm hỏi: Vũ Thị Thanh HuếChức vụ công tác: Tổ trưởng tổ KHXH- Công Đoàn trường THCS Hợp TiếnHọ và tên người được thăm hỏi: Đỗ Thị Hiếu- công đoàn viên trường THCS Hợp Tiến.Lí do thăm hỏi: Bị xuất huyết dạ dày cấp phải nằm viện Nam Sách.Số tiền: 100.000đ(Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng chẵn) Ngày 13/12/2011.TM.BCHCĐCS TM.Tổ Công đoàn Chủ tịch: Vương Thị Thu Vũ Thị Thanh Huế CĐ Trường THCS Hợp tiếnPhiếu thăm hỏi đoàn viênHọ và tên người thăm hỏi: Vũ Thị Thanh HuếChức vụ công tác: Tổ trưởng tổ KHXH- Công Đoàn trường THCS Hợp TiếnHọ và tên người được thăm hỏi: Đinh Thị Khánh Huyền - công đoàn viên trường THCS Hợp Tiến.Lí do thăm hỏi: Bị xuất huyết dạ dày cấp phải nằm viện Hải Dương.Số tiền: 100.000đ(Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng chẵn) Ngày /01/2012.TM.BCHCĐCS TM.Tổ Công đoàn Chủ...