Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

phiếu thăm hỏi đoàn viên ốm đau

Lượt xem:886|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

CĐ Trường THCS Hợp tiếnPhiếu thăm hỏi đoàn viênHọ và tên người thăm hỏi: Vũ Thị Thanh HuếChức vụ công tác: Tổ trưởng tổ KHXH- Công Đoàn trường THCS Hợp TiếnHọ và tên người được thăm hỏi: Đỗ Thị Hiếu- công đoàn viên trường THCS Hợp Tiến.Lí do thăm hỏi: Bị xuất huyết dạ dày cấp phải nằm viện Nam Sách.Số tiền: 100.000đ(Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng chẵn) Ngày 13/12/2011.TM.BCHCĐCS TM.Tổ Công đoàn Chủ tịch: Vương Thị Thu Vũ Thị Thanh Huế CĐ Trường THCS Hợp tiếnPhiếu thăm hỏi đoàn viênHọ và tên người thăm hỏi: Vũ Thị Thanh HuếChức vụ công tác: Tổ trưởng tổ KHXH- Công Đoàn trường THCS Hợp TiếnHọ và tên người được thăm hỏi: Đinh Thị Khánh Huyền - công đoàn viên trường THCS Hợp Tiến.Lí do thăm hỏi: Bị xuất huyết dạ dày cấp phải nằm viện Hải Dương.Số tiền: 100.000đ(Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng chẵn) Ngày /01/2012.TM.BCHCĐCS TM.Tổ Công đoàn Chủ...