/2

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Upload: DelilaraNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1957|Tải về: 9

Tiết:13, 14 - TVA.TIÊU BÀI HỌC:-được khái niệm ngôn ngữ khoa học,các loại văn bản khoa học thường gặp,các đặc trưng cơ bản của p/c ngôn ngữ khoa học và đặc điểm về phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ khoa học.-Có kĩ năng cần thiết để lĩnh hội,phân tích các vbản KH và tạo lập các vbản KH.

[Ẩn quảng cáo]