/2

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Upload: DelilaraNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1065|Tải về: 6

Tiết:13, 14 - TVA.TIÊU BÀI HỌC:-được khái niệm ngôn ngữ khoa học,các loại văn bản khoa học thường gặp,các đặc trưng cơ bản của p/c ngôn ngữ khoa học và đặc điểm về phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ khoa học.-Có kĩ năng cần thiết để lĩnh hội,phân tích các vbản KH và tạo lập các vbản KH.1.Kiến thức:-Khái niệm ngôn ngữ khoa học,các loại văn bản khoa học ,các đặc trưng cơ bản của p/c ngôn ngữ khoa học và đặc điểm về phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ khoa học. 2.Kĩ năng:-Có kĩ năng cần thiết để lĩnh hội,phân tích các vbản KH và tạo lập các vbản KH.-năng phát hiện và sửa lỗi trong vbản KH. 3.Thái độ:Có ý thức tạo lập vbản đúng phong cách.B.BỊ BÀI HỌC:1. Giáo viên: - Thuyết minh, gợi mở vấn đề, thảo luận nhóm.-2. Học sinh:C. ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:1.định lớp:SS,VS …2.Kiểm tra bài cũ:...