Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Tiết:13, 14 - TVA.TIÊU BÀI HỌC:-được khái niệm ngôn ngữ khoa học,các loại văn bản khoa học thường gặp,các đặc trưng cơ bản của p/c ngôn ngữ khoa học và đặc điểm về phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ khoa học.-Có kĩ năng cần thiết để lĩnh hội,phân tích các vbản KH và tạo lập các vbản KH.1.Kiến thức:-Khái niệm ngôn ngữ khoa học,các loại văn bản khoa học ,các đặc trưng cơ bản của p/c ngôn ngữ khoa học và đặc điểm về phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ khoa học. 2.Kĩ năng:-Có kĩ năng cần thiết để lĩnh hội,phân tích các vbản KH và tạo lập các vbản KH.-năng phát hiện và sửa lỗi trong vbản KH. 3.Thái độ:Có ý thức tạo lập vbản đúng phong cách.B.BỊ BÀI HỌC:1. Giáo viên: - Thuyết minh, gợi mở vấn đề, thảo luận nhóm.-2. Học sinh:C. ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:1.định lớp:SS,VS …2.Kiểm tra bài cũ:...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:707|Tải về:4|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: