/13

Phong chong suy dinh duong cho tre mam non

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1053|Tải về: 12

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:Bác Hồ lúc sinh thời đã hết sức coi trọng sự nghiệp trồng người “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Người cũng đã chỉ ra “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Đó là những con người vừa “Hồng” vừa “Chuyên” . Vì vậy, để xây dựn

[Ẩn quảng cáo]