/13

Phong chong suy dinh duong cho tre mam non

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 693|Tải về: 12

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:Bác Hồ lúc sinh thời đã hết sức coi trọng sự nghiệp trồng người “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Người cũng đã chỉ ra “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Đó là những con người vừa “Hồng” vừa “Chuyên” . Vì vậy, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải làm sao phát huy đầy đủ nhân tố con người. Nhân tố con người có vai trò quyết định nhất trong các nhân tố của sự phát triển đất nước. Vai trò quyết định nhất của nó tập trung trước hết ở năng lực trí tuệ, thể lực của con người.Theo quan điểm của Đảng ta, mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là vì con người, do con người. Chăm lo cho con người được xem...