/4

Phụ lục kèm theo thông tư 29

Upload: UyenNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 540|Tải về: 0

Phụ lục I(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ(Dùng cho cha mẹ trẻ em học

[Ẩn quảng cáo]