/8

Phương pháp giải nhanh bài tập ancol

Upload: ThaibHaam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 8983|Tải về: 375

Hướng dẫn học sinh giải nhanh bài tập trắc nghiệmphần rượu ( Phần i)Để giải nhanh bài tập hoá học phần rượu yêu cầu học sinh phải xác định nhiệm vụ cần giải quyết đối với mỗi thể loại bài tập, qua mỗi dạng bài cần rút ra những phương pháp đặc trưng cho mỗi thể loại, dự đoán các khả năng phụ có thể xảy ra. Nắm rõ tính chất hoá học của rượu. Khi giải bài tập phần rượu lưu ý áp dụng công thức tổng quát phù hợp mà đề bài yêu cầu, áp dụng các định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, các suy luận logic.+ Viết công thức chung các loại rượu: CnH2n+2-m-2a(OH)mTừ công thức chung ta có thể viết các công thức của các loại rượu:- Rượu no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1OH với n1- Nếu no, đơn chức bậc 1: CnH2n+1CH2OH với n0- Rượu không no đơn chức, mạch hở:...