/8

Phương pháp giải nhanh bài tập ancol

Upload: ThaibHaam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 9811|Tải về: 399

Hướng dẫn học sinh giải nhanh bài tập trắc nghiệmphần rượu ( Phần i)Để giải nhanh bài tập hoá học phần rượu yêu cầu học sinh phải xác định nhiệm vụ cần giải quyết đối với mỗi thể loại bài tập, qua mỗi dạng bài cần rút ra những phương pháp đặc trưng cho mỗi thể loại, dự đoán các khả năng phụ có thể x

[Ẩn quảng cáo]