Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/40

phương thức thanh toán tín dung L/C

Lượt xem:357|Tải về:12|Số trang:40 | Ngày upload:11/08/2012

Mục Lục Lời Mở Đầu I Giới thiệu về L/C 1 Khái niệm 2 Cơ sở pháp lý 3 Các bên tham gia trong quá trình thanh toán II Quy trình diễn biến phương thức tín dụng chứng từ 1 Quy trình mở L/C 2 Quy trình thực hiện thanh toán L/C Quy trình chung Các hình thức thanh toán L/C III Thư Tín Dụng 1 Khái niệm 2 Đặc điểm 3 Đơn xin mở thư tín dụng 4 Nội dung của thư tín dụng 5 Phát hành L/C qua hệ thống Swift 6 Tu chỉnh L/C 7 Các l ạoi thư tín dụng IV Quy trình nghiệp vụ của ngân hàng trong phương