/15

Phương tiện giao thông đường bộ

Upload: ThaibHaam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 997|Tải về: 7

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦNCHỦ ĐỀ NHÁNH : PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Tuần thứ 2 thực hiện từ ngày 28 / 03 / 2011 đến ngày 03 / 04 / 2011I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA CHỦ ĐỀ NHÁNHLĨNH VỰC PHÁT TRIỂNMỤC TIÊU CHỦ ĐỀTHỂ CHẤT - Trẻ biết bật liên tục qua các vòng. - Phát triển cơ chân của trẻ

[Ẩn quảng cáo]