Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

PPCT CÔNG NGHỆ LỚP 8

Lượt xem:832|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

MÔN CÔNG NGHỆ 8( Áp dụng từ năm học 2004-2005)Cả năm 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiếtHọc kỳ I : 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiếtHọc kỳ II : 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết I.                   PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ I :Phần I : VẼ KỸ THUẬT.Chương I : Bản vẽ các khối hình học.Tiết 1 Bài 1 : Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống.Tiết 2 Bài 2 : Hình chiếu.Tiết 3 Bài 3 : Thực hành : Hình chiếu của vật thể.Tiết 4 Bài 4 : Bản vẽ các khối đa diện.Tiết 5 Bài 5 : Thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện.Tiết 6 Bài 6 : bản vẽ các khối tròn.Tiết 7 Bi 7 : Thực hành : Đọc bản vẽ các khối tròn xoay.Chương II : Bản vẽ kỹ thuật.Tiết 8 Bài 8 : Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật...