/21

PPCT công nghệ THCS 2009 - 2010

Upload: NguyenThanh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 222|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTài liệuPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCSMÔN CÔNG NGHỆ(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PPCT CẤP THCSI. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGKhung phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2009-2

[Ẩn quảng cáo]