/12

PPCT Môn Tiếng Anh 6,8,9 có giảm tải năm học 2011 - 2012

Upload: LeThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 440|Tải về: 2

Phân phối chương trìnhMôn tiếng Anh – lớp 9 Cả năm 37 tuần (70 tiết)Học Kỳ I: 19 tuần = 36 tiếtHọc kỳ II: 18 tuần = 34 tiếtHọc kỳ IBàiTS tiếtTiết theo PPCTNội dung giảng dạyHướng dẫn Nội dung điều chỉnh giảm tải11Ôn tập/ Kiểm tra đầu nămUnit 1A visit from apen pal52Getting started + Listen and read3Speak +Listen 4Read5Write6Language focus Unit 2Clothing67Getting started + Listen and read8Speak 9Listen + Language focus 1, 210Read11Write12Language focus 3, 4, 5113Ôn tập 114Kiểm tra 1 tiết 115 Getting started + Listen and readUnit 3A trip to the countryside516Chữa bài kiểm tra17Speak +Listen 18Read19Write20Language focus Unit 4Learning a foreignlanguage621Getting started + Listen and read22Speak 23Listen + Language focus 1 24Read25Write26Language focus 2 , 3 ,4127Ôn tập 128Kiểm tra 1 tiết 129Getting started + Listen and readUnit 5The media530Chữa bài kiểm tra31Speak + Language focus 2, 4 32Listen + Language focus 1, 333Read 34WriteÔn tập vàkiểm tra235Ôn tập học kỳ 136Kiểm tra học kỳ...