Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/18

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

PPCT THPT HOA HOC 10 11 12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN ********* PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Áp dụng từ năm học 2011 - 2012 (Tài liệu lưu hành nội bộ) MÔN HÓA HỌC CẤP THPT A. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Về thực hiện nội dung dạy học - Phân phối chương trình được áp dụng trong toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu xét thấy cần thiết, các trường THPT trình Sở GD-ĐT phê chuẩn việc điều chỉnh PPCT cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng trường. - Phần lớn mỗi bài học được sắp xếp trong 1 tiết là 45 phút, những bài còn lại xếp 2 hoặc 3 tiết thì việc ngắt mỗi tiết tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của họ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:100|Tải về:0|Số trang:18

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: