Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/18

PPCT THPT HOA HOC 10 11 12

Lượt xem:183|Tải về:0|Số trang:18 | Ngày upload:17/04/2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN ********* PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Áp dụng từ năm học 2011 - 2012 (Tài liệu lưu hành nội bộ) MÔN HÓA HỌC CẤP THPT A. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Về thực hiện nội dung dạy học - Phân phối chương trình được áp dụng trong toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu xét thấy cần thiết, các trường THPT trình Sở GD-ĐT phê chuẩn việc điều chỉnh PPCT cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng trường. - Phần lớn mỗi bài học được sắp xếp trong 1 tiết là 45 phút, những bài còn lại xếp 2 hoặc 3 tiết thì việc ngắt mỗi tiết tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của họ