/9

PTGT đường bộ

Upload: ThaibHaam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 593|Tải về: 1

MẠNG NỘI DUNG-HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ “ Xe ô tô ”Một số đặc điểm của xe ô tô :Trò chuyện về đặc điểm của xe ô tô Xem tranh ảnh về các loại xe ô tô Cắt dán xe ô tô Đồng dao " Xe ô tô của em"Lập bảng hình ảnh về các loại xe ô tô Các bạn của xe ô tô TC “Đố bạn tên tôi là gì ?”Đọc diễn cảm bài thơ “Chiếc cầu m

[Ẩn quảng cáo]