/9

PTGT đường bộ

Upload: ThaibHaam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 352|Tải về: 0

MẠNG NỘI DUNG-HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ “ Xe ô tô ”Một số đặc điểm của xe ô tô :Trò chuyện về đặc điểm của xe ô tô Xem tranh ảnh về các loại xe ô tô Cắt dán xe ô tô Đồng dao " Xe ô tô của em"Lập bảng hình ảnh về các loại xe ô tô Các bạn của xe ô tô TC “Đố bạn tên tôi là gì ?”Đọc diễn cảm bài thơ “Chiếc cầu mới ” TCDG : Lái xe ô tô Đồng dao "Câu vè đố tên các loại PT giao thông " Múa hát , vận động bài " Em tâp lái ô tô "Sưu tầm hình ảnh các loại PTGT đường bộ Lập bảng phân nhóm một số PTGT đường bộ theo 2-3 dấu hiệuÍch lợi của các loại PTGT đường bộ TC " Tôi dùng để làm gì ? "Làm xe ô tô bằng NVL mở Lập bảng sưu tầm hình ảnh...