Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

QD thanh lap Ban Thanh tra nhan dan

Công đoàn giáo dục đà bắc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam công đoàn trường Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THCs tân minh Số: 03/QĐ-CĐ Tân Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2010Quyết địnhV/v công nhận Ban Thanh tra nhân dân Trường THCS Tân MinhNhiệm kỳ 2010-2012Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Tân Minh Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam; Xét biên bản bầu Ban Thanh tra nhân dân tại Hội nghị Cán bộ công chức trường THCS Tân Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2010; Xét biên bản bầu trưởng ban thanh tra nhân dân trường THCS Tân Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2010; Theo đề nghị của Ban Thanh tra nhân dân.Quyết địnhĐiều 1: Công nhận Ban Tranh tra nhân dân nhiệm kỳ 2010-2012 gồm các Ông (Bà) có tên sau:1/ Bà Đỗ Thị Dần Trưởng ban2/ Bà Đinh Thị Thu Hiền Ủy viên3/ Bà Mai Thị Oanh Ủy...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:105|Tải về:0|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: