Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
Trích:
Trích: lời Tựa …..Đây là một thiên tiểu thuyết chớ không phải hồi ký nên tôi sẽ không ghi nhận lại hết những chi tiết lý thú, không giống ai về vụ tôi bị bắt. Chỉ những chuyện đặc biệt thôi… ….

Trích: mục 4-Mật Vụ mũ Xanh.........độc giả nào còn nghĩ rằng Quần Đảo Ngục Tù rõ ràng có lập trường chính trị hay nhằm tác dụng chính trị hãy gấp sách lại giùm.....

Quần Đảo Ngục Tù 1

Trích: Trích: lời Tựa … Đây là một thiên tiểu thuyết chớ không phải hồi ký nên tôi sẽ không ghi nhận lại hết những chi tiết lý thú, không giống ai về vụ tôi bị bắt Chỉ những chuyện đặc biệt thôi… … Trích: mục 4-Mật Vụ mũ Xanh độc giả nào còn nghĩ rằng Quần Đảo Ngục Tù rõ ràng có lập trường chính trị hay nhằm tác dụng chính trị hãy gấp sách lại giùm

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:228|Tải về:8|Số trang:0

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: