Quần Đảo Ngục Tù 1

Upload: VeThiDinh.dokovn|Ngày: 11/05/2012|Lượt xem: 414|Tải về: 9

Trích: Trích: lời Tựa … Đây là một thiên tiểu thuyết chớ không phải hồi ký nên tôi sẽ không ghi nhận lại hết những chi tiết lý thú, không giống ai về vụ tôi bị bắt Chỉ những chuyện đặc biệt thôi… … Trích: mục 4-Mật Vụ mũ Xanh độc giả nào còn nghĩ rằng Quần Đảo Ngục Tù rõ ràng có lập trường chí

Trích:
Trích: lời Tựa …..Đây là một thiên tiểu thuyết chớ không phải hồi ký nên tôi sẽ không ghi nhận lại hết những chi tiết lý thú, không giống ai về vụ tôi bị bắt. Chỉ những chuyện đặc biệt thôi… ….

Trích: mục 4-Mật Vụ mũ Xanh.........độc giả nào còn nghĩ rằng Quần Đảo Ngục Tù rõ ràng có lập trường chính trị hay nhằm tác dụng chính trị hãy gấp sách lại giùm.....
[Ẩn quảng cáo]