/368

Quản lý nhà nước về giáo dục

Upload: MinhTran.dokovn0|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1039|Tải về: 25

Cuốn sách gồm 368 trang nội dung cụ thể như sau: MỤC LỤC Lời nói đầu 12 Lời giới thiệu 14 CHƯƠNG I HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC I Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 18 1 Khái quát về hệ thống hành chính nhà nước Việt Nam 18 II CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ N

[Ẩn quảng cáo]