/13

Quản trị rủi ro kinh doanh, bắt đầu từ đâu?

Upload: LeThiLien.dokovn|Ngày: 04/03/2013|Lượt xem: 327|Tải về: 7

Khi bắt đầu nghiên cứu và phát triển một sản phẩm/dịch vụ hoàn toàn mới, doanh nghiệp nào cũng sẽ phải đương đầu với các rủi ro về tài chính, thị trường hoặc về chất lượng, mẫu mã sản phẩ

[Ẩn quảng cáo]