/13

Quản trị rủi ro kinh doanh, bắt đầu từ đâu?

Upload: LeThiLien.dokovn|Ngày: 04/03/2013|Lượt xem: 219|Tải về: 7

Khi bắt đầu nghiên cứu và phát triển một sản phẩm/dịch vụ hoàn toàn mới, doanh nghiệp nào cũng sẽ phải đương đầu với các rủi ro về tài chính, thị trường hoặc về chất lượng, mẫu mã sản phẩ

Xem thêm: Quản trị rủi ro kinh doanh, bắt đầu từ đâu?
[Ẩn quảng cáo]