Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

QUY CHẾ Chi tiêu của Công đoàn cơ sở

CĐGD Huyện Phú Quốc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCĐCS trường Bãi Thơm Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.QUY CHẾ Chi tiêu của Công đoàn cơ sở -Căn cứ vào Quyết địng số 1375/QĐ- TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng liên đoàn việt nam quy định về nội dung, phạm vi thu chi ngân sách công đoàn cơ sở. - Căn cứ vào cuộc họp của BCH CĐCS nhà trường ngày17/4/2010 để xây dựng quy chế chi tiêu kinh phí hoạt đông của công đoàn cơ sở. - BCH CĐCS nhà trường đã bàn bạc và thống nhất quy định mức chi tiêu từ nguồn kinh phí công đoàn cho hoạt động công đoàn cụ thể như sau:1.Quy định mức thuThực hiện theo quy định của CĐ cấp trên…*Về trích nộp kinh phí công đoàn 2%( theo quy định của thông tư 119/2004/TLĐ và hướng dẫn số 193- LĐLĐ tỉnh)*Thu đoàn phí công đoàn( thông tri số 58/TTr- TLĐ...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:175|Tải về:0|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: