Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

QUY CHẾ Chi tiêu của Công đoàn cơ sở

Lượt xem:276|Tải về:2|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

CĐGD Huyện Phú Quốc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCĐCS trường Bãi Thơm Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.QUY CHẾ Chi tiêu của Công đoàn cơ sở -Căn cứ vào Quyết địng số 1375/QĐ- TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng liên đoàn việt nam quy định về nội dung, phạm vi thu chi ngân sách công đoàn cơ sở. - Căn cứ vào cuộc họp của BCH CĐCS nhà trường ngày17/4/2010 để xây dựng quy chế chi tiêu kinh phí hoạt đông của công đoàn cơ sở. - BCH CĐCS nhà trường đã bàn bạc và thống nhất quy định mức chi tiêu từ nguồn kinh phí công đoàn cho hoạt động công đoàn cụ thể như sau:1.Quy định mức thuThực hiện theo quy định của CĐ cấp trên…*Về trích nộp kinh phí công đoàn 2%( theo quy định của thông tư 119/2004/TLĐ và hướng dẫn số 193- LĐLĐ tỉnh)*Thu đoàn phí công đoàn( thông tri số 58/TTr- TLĐ...