/3

QUY CHẾ Chi tiêu của Công đoàn cơ sở

Upload: LeThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 705|Tải về: 2

CĐGD Huyện Phú Quốc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCĐCS trường Bãi Thơm Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.QUY CHẾ Chi tiêu của Công đoàn cơ sở -Căn cứ vào Quyết địng số 1375/QĐ- TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng liên đoàn việt nam quy định về nội dung, phạm vi thu chi ngân sách công đoàn cơ sở. - Căn cứ vào c

[Ẩn quảng cáo]