/11

quy che hoat dong cong doan

Upload: GauPo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 367|Tải về: 0

CĐ GD Cẩm Thuỷ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namCĐ Trường THCS Cẩm Ngọc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*********************** -- --------------******----------------Quy chế hoạt động của ban chấp hành công đoàn trường THCS Cẩm NGọCI. Tổ chức và nhiệm vụ của BCH 1 .Tổ chức -Tổ chức và thực hiện theo điều lệ của công đoàn Việt Nam BCH do đại hội bầu ra gồm 3 đồng chí 2. Nhiệm vụ * Chủ tịch công đoàn là người đứng đầu BCH có trách nhiệm : - Điều hành công việc hàng ngày, chuẩn bị nội dung chủ trì các cuộc họp của BCH có quyền quyết định những vấn đề cụ thể theo chủ trương của BCH - Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các uỷ viên BCH và các cán bộ trong các bộ phận mà BCH chịu trách nhiệm lãnh đạo - Thay mặt BCH tham gia ý kiến với hiệu trưởng và...