/11

quy che hoat dong cong doan

Upload: GauPo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 780|Tải về: 1

CĐ GD Cẩm Thuỷ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namCĐ Trường THCS Cẩm Ngọc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*********************** -- --------------******----------------Quy chế hoạt động của ban chấp hành công đoàn trường THCS Cẩm NGọCI. Tổ chức và nhiệm vụ của BCH 1 .Tổ chức -Tổ chức và thực hiện theo đi

[Ẩn quảng cáo]