/3

Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Upload: GauPo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 341|Tải về: 3

CĐGD HUYỆN NÚI THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Xuân 1, ngày 05 tháng 10 năm 2011QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂNTRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁMNĂM HỌC 2011-2012- Căn cứ Luật Thanh tra được công bố theo lệnh của Chủ tịch nước ngày 24/6/2004.- Căn cứ Nghị đinh 241/HĐBT ngày 5/8/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về tổ chức và hoạt động của các Ban TTND.- Căn cứ vào Thông tư số 62/TT-LT của Bộ GD-ĐT về tổ chức và hoạt động của Ban TTND các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT.- Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2011-2012 của trường TH Lê Văn Tám, Ban Thanh tra nhân dân đề ra quy chế hoạt động như sau:I/ Công tác tổ chức của thanh tra nhân dân trong nhà trường:Điều 1: Ban Thanh tra nhân dân...