/3

Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Upload: GauPo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 755|Tải về: 5

CĐGD HUYỆN NÚI THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Xuân 1, ngày 05 tháng 10 năm 2011QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂNTRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁMNĂM HỌC 2011-2012- Căn cứ Luật Thanh tra được công bố theo lệnh của Chủ tịch nước ngày 24/6/20

[Ẩn quảng cáo]