Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

QUY CHE HOAT DONG CUA CHI BO

Lượt xem:533|Tải về:0|Số trang:6 | Ngày upload:10/11/2012

ĐẢNG BỘ XÃ HÀ LINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THCS Hà Linh , ngày 22 tháng 03 năm 2010. Số : -QC/CBQUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHI BỘNHIỆM KỲ: 2010 – 2012Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;Căn cứ quy định số 50 / QĐ – TW ngày 19 tháng 11 năm 1992 của ban Bí thư TW Đảng; Quy định số 59 / QĐ – TW ngày 3 tháng 3 năm 2004 của ban chấp hành TW Đảng quy định về chức năng ,nhiệm vụ của Đảng ủy ,chi bộ cơ sở.Căn cứ tình hình ,điều kiện thực tế về giáo dục trong trường học .Chi bộ trường xây dựng quy chế hoạt động những nội dung cụ thể như sau :A. MỤC TIÊU CHUNG 1. Là Đảng cầm quyền. Chi bộ lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động ở đơn vị trường học theo đúng đường lối ,chủ trương của...