/6

quy che hoat dong cua hoi domh truong

Upload: GauPo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 407|Tải về: 1

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐT CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHƯỚC VĨNH ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG THCS PHƯỚC VĨNH ĐÔNGCHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1: Căn cứ pháp lý - Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 02/04

[Ẩn quảng cáo]