/6

quy che hoat dong cua hoi domh truong

Upload: GauPo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 147|Tải về: 1

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐT CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHƯỚC VĨNH ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG THCS PHƯỚC VĨNH ĐÔNGCHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1: Căn cứ pháp lý - Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 02/04/2007 của BGD&ĐT về việc ban hành điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học- Căn cứ Quyết định số 9202/QĐ-UBND, ngày 13/11/2009 của UBND Huyện Cần Giuộc về việc thành lập Hội đồng nhà trườngĐiều 2: Phạm vi áp dụng Quy chế này qui định về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của Hội đồng trường Trường THCS Phước Vĩnh Đông (sau đây gọi là Hội đồng trường) nhiệm kỳ 2009 – 2014.Điều 3: Địa vị pháp lý của...