/5

Quy chế xét tốt nghiệp THCS

Upload: TrangHa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 220|Tải về: 1

Quy chế Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (Ban hành kèm theo Quyết định số: 11 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định về xét công nhận tốt nghiệp trung

[Ẩn quảng cáo]