/12

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS-THPT

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 600|Tải về: 3

bộ giáo dục và đào tạo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐịNHChuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Chương i quy định chun

[Ẩn quảng cáo]