/3

Quy định đóng Đảng phí

Upload: BuiThanhQuyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 682|Tải về: 1

Dưới đây xin giới thiệu hướng dẫn thực hiện Quyết định 09-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí; chế độ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 84-QĐ/TW của Bộ Chính trị.   Phần I- Chế độ đảng phí:             Căn cứ Quyết định 09-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 724-HD/BTCQTTW của Ban Tài chín

[Ẩn quảng cáo]