/3

Quy định về hồ sơ giáo viên THCS

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 255|Tải về: 2

Phòng GD & ĐT Nam Đàn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường PTCS Nam Thượng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 01/QĐ-CMTHCS Nam Thượng, ngày 13 tháng 10 năm 2008Quy định về hồ sơ cá nhân Căn cứ điều lệ trường THCS, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, ban giám hiệu trường PTCS Nam Thượng quy định các loại sổ sách bắt buộc trong bộ hồ sơ cá nhân đối với giáo viên cấp THCS như sau.I/ Hệ thống sổ sách 1/ Giáo án gồm có: - Giáo án dạy chính khoá theo các bộ môn và khối lớp được phân công. - Giáo án BDHSG ( Nếu được phân công BDHSG ). - Giáo án dạy thêm ( Nếu có dạy thêm ). - Giáo án dạy NGLL ( Đối với GVCN ). 2/ Sổ ghi chép hội họp. 3/ Sổ tích luỹ chuyên môn. 4/ Sổ...