/7

Quy tắc ứng xử CB, GV, NV trường

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 680|Tải về: 0

PHÒNG GD-ĐT BẮC SƠNTRƯỜNG THCS XÃ VŨ LĂNGSố: 27/QĐ-THCSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcVũ Lăng, ngày 26 tháng 9 năm 2011QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy định quy tắc ứng xử của CB-GV-CNV Trường THCS xã Vũ LăngHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS XÃ VŨ LĂNG- Căn cứ Quyết định số 07/2

[Ẩn quảng cáo]