Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Quy tắc ứng xử CB, GV, NV trường

Lượt xem:354|Tải về:0|Số trang:7 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD-ĐT BẮC SƠNTRƯỜNG THCS XÃ VŨ LĂNGSố: 27/QĐ-THCSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcVũ Lăng, ngày 26 tháng 9 năm 2011QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy định quy tắc ứng xử của CB-GV-CNV Trường THCS xã Vũ LăngHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS XÃ VŨ LĂNG- Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;- Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013; - Căn cứ văn bản 1471/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,...